Home flood54 การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554
การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554
ดัชนีบทความ
การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554
1. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2. การสนับสนุนข้อมูล
3. การบริหารงานอุทกภัยร้ายแรง
อุปกรณ์วัดความลึกน้ำด้วยคลื่นเสียง
เครื่องบินอากาศยานไร้นักบิน
การสนับสนุนเร่งระบายน้ำจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม
ตัวอย่างรายงานคณะรัฐมนตรี
ตัวอย่างแผนที่สนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยร้ายแรง
ทุกหน้า

การสำรวจทางอากาศโดยเครื่องบินไร้คนขับ (UAV) พื้นที่คลองบัว รามอินทรา

ดู VDO ทั้งหมด

ในปีนี้ (2554) ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนที่มาเร็วกว่าปกติตั้งแต่ต้นปีและตกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม  มีปริมาณฝน 1,227 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 38 ทั้งนี้ เนื่องจากอิทธิพลของลานีญาในครึ่งปีแรก และตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา อิทธิพลของลมประจำภูมิภาคคือลมสินค้าทางซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ และลมประจำท้องถิ่นคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงกว่าปกติ รวมทั้งพายุโซนร้อนไหหม่าและนกเตน ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำสะสม ณ เดือนสิงหาคม 2554 ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง  ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนใกล้เต็มความจุ

รัฐบาลเห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดอุทกภัยร้ายแรง และอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มให้ยุติลงได้โดยเร็ว 

ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปฏิบัติการอุทกภัยด้านต่างๆ ดังนี้

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 09:15 น.
 
Home flood54 การดำเนินงานช่วงน้ำท่วม 2554